ï»?!DOCTYPE html> 病毒快康åQŒé‡‘豆康åQŒå¶ä¿å§†åQŒå£®æ ¹å¨åQŒåŒ—京成æïL»¿æ˜Ÿç§‘技发展有限公司åQŒè“å­©å­å†œèµ„招商¾|?/title> <meta name="keywords" content="病毒快康åQŒé‡‘豆康åQŒå¶ä¿å§†åQŒå£®æ ¹å¨åQŒåŒ—京成æïL»¿æ˜Ÿç§‘技发展有限公司åQŒè“å­©å­å†œèµ„招商¾|? /> <meta name="description" content="病毒快康åQŒé‡‘豆康åQŒå¶ä¿å§†åQŒå£®æ ¹å¨½{‰æ˜¯åŒ—京成捷¾l¿æ˜Ÿ¿U‘技发展有限公司的招商äñ”品_蓝孩子农资招商网ã€? /> <link href="/vip/Qdialogs/CSS/Qinit.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="default.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="/vip/Qdialogs/css/master1.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script src="/vip/Qdialogs/jQuery/_hmt.js"></script> <script src="http://cdn.bootcss.com/jquery/1.9.0/jquery.min.js"></script> <script src="http://cdn.bootcss.com/jquery.lazyload/1.9.0/jquery.lazyload.min.js"></script> <script src="/vip/Qdialogs/jQuery/imageflow.js" charset=gb2312></script> <script src="/vip/Qdialogs/jQuery/erweima.js" charset=gb2312></script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body style="background: url(images/a_05.jpg);"> <div class="Qtopdiv clearfix"> <div class="Qtoplogo"> <a href="http://www.iggpkz.live" target="_blank" title="蓝孩子农资网"><img alt="蓝孩子农资网" src="/vip/Qdialogs/UI/xs-logo.png" /></a> </div> <div class="Qtopcenter"> <a href="http://www.iggpkz.live" target="_blank">首页</a> | <a href="/zhaoshang/" target="_blank">农资招商</a> | <a href="/daili/" target="_blank">农资代理å•?/a> | <a href="http://hf.lanhaizi.cn/" target="_blank">化肥¾|?/a> | <a href="http://ny.lanhaizi.cn/" target="_blank">农药¾|?/a> | <a href="http://zz.lanhaizi.cn/" target="_blank">¿Uå­¾|?/a> | <a href="http://nj.lanhaizi.cn/" target="_blank">农机¾|?/a> | <a href="http://nm.lanhaizi.cn/" target="_blank">农膜¾|?/a> | <a href="http://news.lanhaizi.cn/" target="_blank">农资资讯</a>| <a href="http://expo.lanhaizi.cn/" target="_blank">农资展会</a> | <a href="/about/" target="_blank">走进蓝孩å­?/a> </div> <div class="Qtopleft"> <div> <a href="http://user.lanhaizi.cn/reg.aspx" target="_blank" title="会员注册">会员注册</a></div> </div> <div class="Qtopleft"> <div> <a href="http://user.lanhaizi.cn/login.aspx" target="_blank" title="会员ç™Õd½•">会员ç™Õd½•</a></div> </div> </div> <div style="background: url(images/a_01.jpg) top center no-repeat; height: 126px"; title="北京成捷¾l¿æ˜Ÿ¿U‘技发展有限公司";></div> <div style="background: url(images/a_02.jpg) top center no-repeat; height: 582px"> <div class="txkong" style="width: 950px; margin: 0 auto;position: relative;"> <object type="application/x-shockwave-flash" width="975" height="464" class="Flsh"> <param name="movie" value="http://www.iggpkz.live/vip/aishinuosi/2.swf" /> <param name="wmode" value="transparent"/> <embed src="http://www.iggpkz.live/vip/aishinuosi/2.swf" width="975" height="364" wmode="transparent"></embed> </object></div></div> <div style="background: url(images/a_03.jpg) top center no-repeat; height: 533px"; title="北京成捷¾l¿æ˜Ÿ¿U‘技发展有限公司";></div> <div style="background: url(images/a_04.jpg) top center no-repeat; height: 108px"; title="北京成捷¾l¿æ˜Ÿ¿U‘技发展有限公司";></div> <div class="wrap"> <!--滚动产皮--> <div id="slide"> <ul class="slideul1"> <li id="slideli1"> <ul class="slideul2"> <li style="background-color: #fff"> <a href='/zhaoshang/2017/10/132011.html' target="_blank"> <img src="http://pic.lanhaizi.cn/Upload/Pimage/t2017/10/131538330718473065.png" alt=" 病毒快康" title=" 病毒快康" /></a> <p class="pl"; title=" 病毒快康"> 病毒快康</p> </li> <li style="background-color: #fff"> <a href='/zhaoshang/2017/10/132013.html' target="_blank"> <img src="http://pic.lanhaizi.cn/Upload/Pimage/t2017/10/131538332637562442.png" alt="冲施宝贝 " title=" 冲施宝贝 " /></a> <p class="pl"; title="冲施宝贝 "> 冲施宝贝 </p> </li> <li style="background-color: #fff"> <a href='/zhaoshang/2017/10/132015.html' target="_blank"> <img src="http://pic.lanhaizi.cn/Upload/Pimage/t2017/10/131538334481425576.jpg" alt="冲施宝贝 " title=" 冲施宝贝 " /></a> <p class="pl"; title="冲施宝贝 "> 冲施宝贝 </p> </li> <li style="background-color: #fff"> <a href='/zhaoshang/2017/10/131998.html' target="_blank"> <img src="http://pic.lanhaizi.cn/Upload/Pimage/t2017/10/131538324959978529.png" alt="根线åº?™å½å›ºæ ¹ç»“¾U¿è™«ä¸“用" title=" 根线åº?™å½å›ºæ ¹ç»“¾U¿è™«ä¸“用" /></a> <p class="pl"; title="根线åº?™å½å›ºæ ¹ç»“¾U¿è™«ä¸“用"> 根线åº?™å½å›ºæ ¹ç»“¾U¿è™«ä¸“用</p> </li> <li style="background-color: #fff"> <a href='/zhaoshang/2017/10/132014.html' target="_blank"> <img src="http://pic.lanhaizi.cn/Upload/Pimage/t2017/11/131540632627441032.jpg" alt="金地åº?å? title=" 金地åº?å? /></a> <p class="pl"; title="金地åº?å?> 金地åº?å?/p> </li> <li style="background-color: #fff"> <a href='/zhaoshang/2017/10/132020.html' target="_blank"> <img src="http://pic.lanhaizi.cn/Upload/Pimage/t2017/10/131538337771699458.png" alt="金地åº?å?抗线虫生态制å‰? title=" 金地åº?å?抗线虫生态制å‰? /></a> <p class="pl"; title="金地åº?å?抗线虫生态制å‰?> 金地åº?å?抗线虫生态制å‰?/p> </li> <li style="background-color: #fff"> <a href='/zhaoshang/2017/10/131988.html' target="_blank"> <img src="http://pic.lanhaizi.cn/Upload/Pimage/t2017/10/131538320053592297.jpg" alt="土豆拌种专用菌剂-金豆åº? title=" 土豆拌种专用菌剂-金豆åº? /></a> <p class="pl"; title="土豆拌种专用菌剂-金豆åº?> 土豆拌种专用菌剂-金豆åº?/p> </li> <li style="background-color: #fff"> <a href='/zhaoshang/2017/10/131992.html' target="_blank"> <img src="http://pic.lanhaizi.cn/Upload/Pimage/t2017/10/131538321573047093.jpg" alt="¾l¿å¶å®?" title=" ¾l¿å¶å®?" /></a> <p class="pl"; title="¾l¿å¶å®?"> ¾l¿å¶å®?</p> </li> <li style="background-color: #fff"> <a href='/zhaoshang/2017/10/132007.html' target="_blank"> <img src="http://pic.lanhaizi.cn/Upload/Pimage/t2017/10/131538328605322503.png" alt="¾l¿å¶åº?" title=" ¾l¿å¶åº?" /></a> <p class="pl"; title="¾l¿å¶åº?"> ¾l¿å¶åº?</p> </li> <li style="background-color: #fff"> <a href='/zhaoshang/2017/10/131994.html' target="_blank"> <img src="http://pic.lanhaizi.cn/Upload/Pimage/t2017/10/131538324409947112.jpg" alt="土壤调理å‰? " title=" 土壤调理å‰? " /></a> <p class="pl"; title="土壤调理å‰? "> 土壤调理å‰? </p> </li> <li style="background-color: #fff"> <a href='/zhaoshang/2017/10/132016.html' target="_blank"> <img src="http://pic.lanhaizi.cn/Upload/Pimage/t2017/10/131538336287536767.jpg" alt="叶保å§? " title=" 叶保å§? " /></a> <p class="pl"; title="叶保å§? "> 叶保å§? </p> </li> <li style="background-color: #fff"> <a href='/zhaoshang/2017/10/132009.html' target="_blank"> <img src="http://pic.lanhaizi.cn/Upload/Pimage/t2017/10/131538330129857502.jpg" alt="有机物料腐熟剂(畜禽¾_ªä¾¿åž‹ï¼‰" title=" 有机物料腐熟剂(畜禽¾_ªä¾¿åž‹ï¼‰" /></a> <p class="pl"; title="有机物料腐熟剂(畜禽¾_ªä¾¿åž‹ï¼‰"> 有机物料腐熟剂(畜禽¾_ªä¾¿åž‹ï¼‰</p> </li> <li style="background-color: #fff"> <a href='/zhaoshang/2017/10/132012.html' target="_blank"> <img src="http://pic.lanhaizi.cn/Upload/Pimage/t2017/10/131538331684478188.jpg" alt="有机物料腐熟剂(¿U¸ç§†åž‹ï¼‰" title=" 有机物料腐熟剂(¿U¸ç§†åž‹ï¼‰" /></a> <p class="pl"; title="有机物料腐熟剂(¿U¸ç§†åž‹ï¼‰"> 有机物料腐熟剂(¿U¸ç§†åž‹ï¼‰</p> </li> <li style="background-color: #fff"> <a href='/zhaoshang/2017/10/132003.html' target="_blank"> <img src="http://pic.lanhaizi.cn/Upload/Pimage/t2017/10/131538327613249898.png" alt="壮根å¨? title=" 壮根å¨? /></a> <p class="pl"; title="壮根å¨?> 壮根å¨?/p> </li> <li style="background-color: #fff"> <a href='/zhaoshang/2018/04/143993.html' target="_blank"> <img src="http://pic.lanhaizi.cn/Upload/Pimage/201804/10/201804101740407262.jpg" alt="金地åº?å? title=" 金地åº?å? /></a> <p class="pl"; title="金地åº?å?> 金地åº?å?/p> </li> <li style="background-color: #fff"> <a href='/zhaoshang/2018/04/144000.html' target="_blank"> <img src="http://pic.lanhaizi.cn/Upload/Pimage/201804/10/201804101746337704.jpg" alt="金地åº?å? title=" 金地åº?å? /></a> <p class="pl"; title="金地åº?å?> 金地åº?å?/p> </li> <li style="background-color: #fff"> <a href='/zhaoshang/2018/04/143994.html' target="_blank"> <img src="http://pic.lanhaizi.cn/Upload/Pimage/201804/10/201804101745191867.jpg" alt="金地康一å? title=" 金地康一å? /></a> <p class="pl"; title="金地康一å?> 金地康一å?/p> </li> <li style="background-color: #fff"> <a href='/zhaoshang/2018/04/143992.html' target="_blank"> <img src="http://pic.lanhaizi.cn/Upload/Pimage/201809/29/201809291835037973.png" alt="向日葵专用抗重茬菌剂" title=" 向日葵专用抗重茬菌剂" /></a> <p class="pl"; title="向日葵专用抗重茬菌剂"> 向日葵专用抗重茬菌剂</p> </li> <li style="background-color: #fff"> <a href='/zhaoshang/2018/09/161832.html' target="_blank"> <img src="http://pic.lanhaizi.cn/Upload/Pimage/201809/29/201809291832163934.jpg" alt="å–äh–½å®è´" title=" å–äh–½å®è´" /></a> <p class="pl"; title="å–äh–½å®è´"> å–äh–½å®è´</p> </li> <li style="background-color: #fff"> <a href='/zhaoshang/2018/09/161833.html' target="_blank"> <img src="http://pic.lanhaizi.cn/Upload/Pimage/201809/29/201809291834047200.png" alt="土壤处理åQˆé—·‹‚šï¼‰ä¸“用菌剂" title=" 土壤处理åQˆé—·‹‚šï¼‰ä¸“用菌剂" /></a> <p class="pl"; title="土壤处理åQˆé—·‹‚šï¼‰ä¸“用菌剂"> 土壤处理åQˆé—·‹‚šï¼‰ä¸“用菌剂</p> </li> </ul> </li> <li id="slideli2"></li> </ul> </div> </div> <div style=" width:950px; height:350px; padding-top:20px; margin:0 auto;"> <div id="myImageFlow" class="imageflow imageflow1"> <img src="http://pic.lanhaizi.cn/Upload/Pimage/t2017/10/131538330718473065.png" title=" 病毒快康" alt=" 病毒快康" longdesc="http://www.iggpkz.live/zhaoshang/2017/10/132011.html" alt=" 病毒快康" onClick="location.href='http://www.iggpkz.live/zhaoshang/2017/10/132011.html'" style="background:#fff"/> <img src="http://pic.lanhaizi.cn/Upload/Pimage/t2017/10/131538332637562442.png" title="冲施宝贝 " alt="冲施宝贝 " longdesc="http://www.iggpkz.live/zhaoshang/2017/10/132013.html" alt="冲施宝贝 " onClick="location.href='http://www.iggpkz.live/zhaoshang/2017/10/132013.html'" style="background:#fff"/> <img src="http://pic.lanhaizi.cn/Upload/Pimage/t2017/10/131538334481425576.jpg" title="冲施宝贝 " alt="冲施宝贝 " longdesc="http://www.iggpkz.live/zhaoshang/2017/10/132015.html" alt="冲施宝贝 " onClick="location.href='http://www.iggpkz.live/zhaoshang/2017/10/132015.html'" style="background:#fff"/> <img src="http://pic.lanhaizi.cn/Upload/Pimage/t2017/10/131538324959978529.png" title="根线åº?™å½å›ºæ ¹ç»“¾U¿è™«ä¸“用" alt="根线åº?™å½å›ºæ ¹ç»“¾U¿è™«ä¸“用" longdesc="http://www.iggpkz.live/zhaoshang/2017/10/131998.html" alt="根线åº?™å½å›ºæ ¹ç»“¾U¿è™«ä¸“用" onClick="location.href='http://www.iggpkz.live/zhaoshang/2017/10/131998.html'" style="background:#fff"/> <img src="http://pic.lanhaizi.cn/Upload/Pimage/t2017/11/131540632627441032.jpg" title="金地åº?å? alt="金地åº?å? longdesc="http://www.iggpkz.live/zhaoshang/2017/10/132014.html" alt="金地åº?å? onClick="location.href='http://www.iggpkz.live/zhaoshang/2017/10/132014.html'" style="background:#fff"/> <img src="http://pic.lanhaizi.cn/Upload/Pimage/t2017/10/131538337771699458.png" title="金地åº?å?抗线虫生态制å‰? alt="金地åº?å?抗线虫生态制å‰? longdesc="http://www.iggpkz.live/zhaoshang/2017/10/132020.html" alt="金地åº?å?抗线虫生态制å‰? onClick="location.href='http://www.iggpkz.live/zhaoshang/2017/10/132020.html'" style="background:#fff"/> <img src="http://pic.lanhaizi.cn/Upload/Pimage/t2017/10/131538320053592297.jpg" title="土豆拌种专用菌剂-金豆åº? alt="土豆拌种专用菌剂-金豆åº? longdesc="http://www.iggpkz.live/zhaoshang/2017/10/131988.html" alt="土豆拌种专用菌剂-金豆åº? onClick="location.href='http://www.iggpkz.live/zhaoshang/2017/10/131988.html'" style="background:#fff"/> <img src="http://pic.lanhaizi.cn/Upload/Pimage/t2017/10/131538321573047093.jpg" title="¾l¿å¶å®?" alt="¾l¿å¶å®?" longdesc="http://www.iggpkz.live/zhaoshang/2017/10/131992.html" alt="¾l¿å¶å®?" onClick="location.href='http://www.iggpkz.live/zhaoshang/2017/10/131992.html'" style="background:#fff"/> <img src="http://pic.lanhaizi.cn/Upload/Pimage/t2017/10/131538328605322503.png" title="¾l¿å¶åº?" alt="¾l¿å¶åº?" longdesc="http://www.iggpkz.live/zhaoshang/2017/10/132007.html" alt="¾l¿å¶åº?" onClick="location.href='http://www.iggpkz.live/zhaoshang/2017/10/132007.html'" style="background:#fff"/> <img src="http://pic.lanhaizi.cn/Upload/Pimage/t2017/10/131538324409947112.jpg" title="土壤调理å‰? " alt="土壤调理å‰? " longdesc="http://www.iggpkz.live/zhaoshang/2017/10/131994.html" alt="土壤调理å‰? " onClick="location.href='http://www.iggpkz.live/zhaoshang/2017/10/131994.html'" style="background:#fff"/> <img src="http://pic.lanhaizi.cn/Upload/Pimage/t2017/10/131538336287536767.jpg" title="叶保å§? " alt="叶保å§? " longdesc="http://www.iggpkz.live/zhaoshang/2017/10/132016.html" alt="叶保å§? " onClick="location.href='http://www.iggpkz.live/zhaoshang/2017/10/132016.html'" style="background:#fff"/> <img src="http://pic.lanhaizi.cn/Upload/Pimage/t2017/10/131538330129857502.jpg" title="有机物料腐熟剂(畜禽¾_ªä¾¿åž‹ï¼‰" alt="有机物料腐熟剂(畜禽¾_ªä¾¿åž‹ï¼‰" longdesc="http://www.iggpkz.live/zhaoshang/2017/10/132009.html" alt="有机物料腐熟剂(畜禽¾_ªä¾¿åž‹ï¼‰" onClick="location.href='http://www.iggpkz.live/zhaoshang/2017/10/132009.html'" style="background:#fff"/> <img src="http://pic.lanhaizi.cn/Upload/Pimage/t2017/10/131538331684478188.jpg" title="有机物料腐熟剂(¿U¸ç§†åž‹ï¼‰" alt="有机物料腐熟剂(¿U¸ç§†åž‹ï¼‰" longdesc="http://www.iggpkz.live/zhaoshang/2017/10/132012.html" alt="有机物料腐熟剂(¿U¸ç§†åž‹ï¼‰" onClick="location.href='http://www.iggpkz.live/zhaoshang/2017/10/132012.html'" style="background:#fff"/> <img src="http://pic.lanhaizi.cn/Upload/Pimage/t2017/10/131538327613249898.png" title="壮根å¨? alt="壮根å¨? longdesc="http://www.iggpkz.live/zhaoshang/2017/10/132003.html" alt="壮根å¨? onClick="location.href='http://www.iggpkz.live/zhaoshang/2017/10/132003.html'" style="background:#fff"/> <img src="http://pic.lanhaizi.cn/Upload/Pimage/201804/10/201804101740407262.jpg" title="金地åº?å? alt="金地åº?å? longdesc="http://www.iggpkz.live/zhaoshang/2018/04/143993.html" alt="金地åº?å? onClick="location.href='http://www.iggpkz.live/zhaoshang/2018/04/143993.html'" style="background:#fff"/> <img src="http://pic.lanhaizi.cn/Upload/Pimage/201804/10/201804101746337704.jpg" title="金地åº?å? alt="金地åº?å? longdesc="http://www.iggpkz.live/zhaoshang/2018/04/144000.html" alt="金地åº?å? onClick="location.href='http://www.iggpkz.live/zhaoshang/2018/04/144000.html'" style="background:#fff"/> <img src="http://pic.lanhaizi.cn/Upload/Pimage/201804/10/201804101745191867.jpg" title="金地康一å? alt="金地康一å? longdesc="http://www.iggpkz.live/zhaoshang/2018/04/143994.html" alt="金地康一å? onClick="location.href='http://www.iggpkz.live/zhaoshang/2018/04/143994.html'" style="background:#fff"/> <img src="http://pic.lanhaizi.cn/Upload/Pimage/201809/29/201809291835037973.png" title="向日葵专用抗重茬菌剂" alt="向日葵专用抗重茬菌剂" longdesc="http://www.iggpkz.live/zhaoshang/2018/04/143992.html" alt="向日葵专用抗重茬菌剂" onClick="location.href='http://www.iggpkz.live/zhaoshang/2018/04/143992.html'" style="background:#fff"/> <img src="http://pic.lanhaizi.cn/Upload/Pimage/201809/29/201809291832163934.jpg" title="å–äh–½å®è´" alt="å–äh–½å®è´" longdesc="http://www.iggpkz.live/zhaoshang/2018/09/161832.html" alt="å–äh–½å®è´" onClick="location.href='http://www.iggpkz.live/zhaoshang/2018/09/161832.html'" style="background:#fff"/> <img src="http://pic.lanhaizi.cn/Upload/Pimage/201809/29/201809291834047200.png" title="土壤处理åQˆé—·‹‚šï¼‰ä¸“用菌剂" alt="土壤处理åQˆé—·‹‚šï¼‰ä¸“用菌剂" longdesc="http://www.iggpkz.live/zhaoshang/2018/09/161833.html" alt="土壤处理åQˆé—·‹‚šï¼‰ä¸“用菌剂" onClick="location.href='http://www.iggpkz.live/zhaoshang/2018/09/161833.html'" style="background:#fff"/> </div> </div> <div style="width: 1210px;margin: 0 auto;background:#fff;;margin: 0 auto" class="clearfix"> <div class="model2 "> <div class="model2_wrap clearfix"> <div class="model2_l"> <a class="product" target="_blank" href="/zhaoshang/2017/10/132011.html"><img alt=" 病毒快康" title=" 病毒快康" src="/vip/Qdialogs/btnImg/grey.gif" class="lazy" data-original="http://pic.lanhaizi.cn/Upload/Pimage/t2017/10/131538330718473065.png"></a> </div> <div class="model2_r"> <p>[产品名称]<a href="/zhaoshang/2017/10/132011.html" target="_blank" title=" 病毒快康"> 病毒快康</a></p> <p>[产品¾cÕdž‹] 杀菌剂,</p> <p>[产品规格] ç“?/p> <p>[销售渠道] 全国æ€ÖM»£,</p> <p>[招商区域] </p> <p>[生äñ”厂家] 北京成捷¾l¿æ˜Ÿ¿U‘技发展有限公司</p> <div> <a href="/zhaoshang/2017/10/132011.html" target="_blank"><img src="/vip/Qdialogs/btnImg/btn_info_2.jpg" alt=""></a> <a href="/zhaoshang/2017/10/132011.html#liuyan" target="_blank"><img src="/vip/Qdialogs/btnImg/btn_info_1.jpg" alt=""></a> </div> </div> </div> </div> <div class="model2 "> <div class="model2_wrap clearfix"> <div class="model2_l"> <a class="product" target="_blank" href="/zhaoshang/2017/10/132013.html"><img alt="冲施宝贝 " title="冲施宝贝 " src="/vip/Qdialogs/btnImg/grey.gif" class="lazy" data-original="http://pic.lanhaizi.cn/Upload/Pimage/t2017/10/131538332637562442.png"></a> </div> <div class="model2_r"> <p>[产品名称]<a href="/zhaoshang/2017/10/132013.html" target="_blank" title="冲施宝贝 ">冲施宝贝 </a></p> <p>[产品¾cÕdž‹] 水溶è‚?</p> <p>[产品规格] è¢?/p> <p>[销售渠道] 全国æ€ÖM»£,</p> <p>[招商区域] </p> <p>[生äñ”厂家] 北京成捷¾l¿æ˜Ÿ¿U‘技发展有限公司</p> <div> <a href="/zhaoshang/2017/10/132013.html" target="_blank"><img src="/vip/Qdialogs/btnImg/btn_info_2.jpg" alt=""></a> <a href="/zhaoshang/2017/10/132013.html#liuyan" target="_blank"><img src="/vip/Qdialogs/btnImg/btn_info_1.jpg" alt=""></a> </div> </div> </div> </div> <div class="model2 "> <div class="model2_wrap clearfix"> <div class="model2_l"> <a class="product" target="_blank" href="/zhaoshang/2017/10/132015.html"><img alt="冲施宝贝 " title="冲施宝贝 " src="/vip/Qdialogs/btnImg/grey.gif" class="lazy" data-original="http://pic.lanhaizi.cn/Upload/Pimage/t2017/10/131538334481425576.jpg"></a> </div> <div class="model2_r"> <p>[产品名称]<a href="/zhaoshang/2017/10/132015.html" target="_blank" title="冲施宝贝 ">冲施宝贝 </a></p> <p>[产品¾cÕdž‹] 冲施è‚?</p> <p>[产品规格] è¢?/p> <p>[销售渠道] 全国æ€ÖM»£,</p> <p>[招商区域] </p> <p>[生äñ”厂家] 北京成捷¾l¿æ˜Ÿ¿U‘技发展有限公司</p> <div> <a href="/zhaoshang/2017/10/132015.html" target="_blank"><img src="/vip/Qdialogs/btnImg/btn_info_2.jpg" alt=""></a> <a href="/zhaoshang/2017/10/132015.html#liuyan" target="_blank"><img src="/vip/Qdialogs/btnImg/btn_info_1.jpg" alt=""></a> </div> </div> </div> </div> <div class="model2 "> <div class="model2_wrap clearfix"> <div class="model2_l"> <a class="product" target="_blank" href="/zhaoshang/2017/10/131998.html"><img alt="根线åº?™å½å›ºæ ¹ç»“¾U¿è™«ä¸“用" title="根线åº?™å½å›ºæ ¹ç»“¾U¿è™«ä¸“用" src="/vip/Qdialogs/btnImg/grey.gif" class="lazy" data-original="http://pic.lanhaizi.cn/Upload/Pimage/t2017/10/131538324959978529.png"></a> </div> <div class="model2_r"> <p>[产品名称]<a href="/zhaoshang/2017/10/131998.html" target="_blank" title="根线åº?™å½å›ºæ ¹ç»“¾U¿è™«ä¸“用">根线åº?™å½å›ºæ ¹ç»“¾U¿è™«ä¸“用</a></p> <p>[产品¾cÕdž‹] 杀虫剂,</p> <p>[产品规格] ç“?/p> <p>[销售渠道] 全国æ€ÖM»£,</p> <p>[招商区域] </p> <p>[生äñ”厂家] 北京成捷¾l¿æ˜Ÿ¿U‘技发展有限公司</p> <div> <a href="/zhaoshang/2017/10/131998.html" target="_blank"><img src="/vip/Qdialogs/btnImg/btn_info_2.jpg" alt=""></a> <a href="/zhaoshang/2017/10/131998.html#liuyan" target="_blank"><img src="/vip/Qdialogs/btnImg/btn_info_1.jpg" alt=""></a> </div> </div> </div> </div> <div class="model2 "> <div class="model2_wrap clearfix"> <div class="model2_l"> <a class="product" target="_blank" href="/zhaoshang/2017/10/132014.html"><img alt="金地åº?å? title="金地åº?å? src="/vip/Qdialogs/btnImg/grey.gif" class="lazy" data-original="http://pic.lanhaizi.cn/Upload/Pimage/t2017/11/131540632627441032.jpg"></a> </div> <div class="model2_r"> <p>[产品名称]<a href="/zhaoshang/2017/10/132014.html" target="_blank" title="金地åº?å?>金地åº?å?/a></p> <p>[产品¾cÕdž‹] 菌肥,</p> <p>[产品规格] è¢?/p> <p>[销售渠道] 全国æ€ÖM»£,</p> <p>[招商区域] </p> <p>[生äñ”厂家] 北京成捷¾l¿æ˜Ÿ¿U‘技发展有限公司</p> <div> <a href="/zhaoshang/2017/10/132014.html" target="_blank"><img src="/vip/Qdialogs/btnImg/btn_info_2.jpg" alt=""></a> <a href="/zhaoshang/2017/10/132014.html#liuyan" target="_blank"><img src="/vip/Qdialogs/btnImg/btn_info_1.jpg" alt=""></a> </div> </div> </div> </div> <div class="model2 "> <div class="model2_wrap clearfix"> <div class="model2_l"> <a class="product" target="_blank" href="/zhaoshang/2017/10/132020.html"><img alt="金地åº?å?抗线虫生态制å‰? title="金地åº?å?抗线虫生态制å‰? src="/vip/Qdialogs/btnImg/grey.gif" class="lazy" data-original="http://pic.lanhaizi.cn/Upload/Pimage/t2017/10/131538337771699458.png"></a> </div> <div class="model2_r"> <p>[产品名称]<a href="/zhaoshang/2017/10/132020.html" target="_blank" title="金地åº?å?抗线虫生态制å‰?>金地åº?å?抗线虫生态制å‰?/a></p> <p>[产品¾cÕdž‹] 土壤杀菌剂,杀菌剂,</p> <p>[产品规格] è¢?/p> <p>[销售渠道] 全国æ€ÖM»£,</p> <p>[招商区域] </p> <p>[生äñ”厂家] 北京成捷¾l¿æ˜Ÿ¿U‘技发展有限公司</p> <div> <a href="/zhaoshang/2017/10/132020.html" target="_blank"><img src="/vip/Qdialogs/btnImg/btn_info_2.jpg" alt=""></a> <a href="/zhaoshang/2017/10/132020.html#liuyan" target="_blank"><img src="/vip/Qdialogs/btnImg/btn_info_1.jpg" alt=""></a> </div> </div> </div> </div> <div class="model2 "> <div class="model2_wrap clearfix"> <div class="model2_l"> <a class="product" target="_blank" href="/zhaoshang/2017/10/131988.html"><img alt="土豆拌种专用菌剂-金豆åº? title="土豆拌种专用菌剂-金豆åº? src="/vip/Qdialogs/btnImg/grey.gif" class="lazy" data-original="http://pic.lanhaizi.cn/Upload/Pimage/t2017/10/131538320053592297.jpg"></a> </div> <div class="model2_r"> <p>[产品名称]<a href="/zhaoshang/2017/10/131988.html" target="_blank" title="土豆拌种专用菌剂-金豆åº?>土豆拌种专用菌剂-金豆åº?/a></p> <p>[产品¾cÕdž‹] 复合è‚?</p> <p>[产品规格] 1000å…?/p> <p>[销售渠道] 全国æ€ÖM»£,</p> <p>[招商区域] </p> <p>[生äñ”厂家] 北京成捷¾l¿æ˜Ÿ¿U‘技发展有限公司</p> <div> <a href="/zhaoshang/2017/10/131988.html" target="_blank"><img src="/vip/Qdialogs/btnImg/btn_info_2.jpg" alt=""></a> <a href="/zhaoshang/2017/10/131988.html#liuyan" target="_blank"><img src="/vip/Qdialogs/btnImg/btn_info_1.jpg" alt=""></a> </div> </div> </div> </div> <div class="model2 "> <div class="model2_wrap clearfix"> <div class="model2_l"> <a class="product" target="_blank" href="/zhaoshang/2017/10/131992.html"><img alt="¾l¿å¶å®?" title="¾l¿å¶å®?" src="/vip/Qdialogs/btnImg/grey.gif" class="lazy" data-original="http://pic.lanhaizi.cn/Upload/Pimage/t2017/10/131538321573047093.jpg"></a> </div> <div class="model2_r"> <p>[产品名称]<a href="/zhaoshang/2017/10/131992.html" target="_blank" title="¾l¿å¶å®?">¾l¿å¶å®?</a></p> <p>[产品¾cÕdž‹] 叉™¢è‚?</p> <p>[产品规格] ç“?/p> <p>[销售渠道] 全国æ€ÖM»£,</p> <p>[招商区域] </p> <p>[生äñ”厂家] 北京成捷¾l¿æ˜Ÿ¿U‘技发展有限公司</p> <div> <a href="/zhaoshang/2017/10/131992.html" target="_blank"><img src="/vip/Qdialogs/btnImg/btn_info_2.jpg" alt=""></a> <a href="/zhaoshang/2017/10/131992.html#liuyan" target="_blank"><img src="/vip/Qdialogs/btnImg/btn_info_1.jpg" alt=""></a> </div> </div> </div> </div> <div class="model2 "> <div class="model2_wrap clearfix"> <div class="model2_l"> <a class="product" target="_blank" href="/zhaoshang/2017/10/132007.html"><img alt="¾l¿å¶åº?" title="¾l¿å¶åº?" src="/vip/Qdialogs/btnImg/grey.gif" class="lazy" data-original="http://pic.lanhaizi.cn/Upload/Pimage/t2017/10/131538328605322503.png"></a> </div> <div class="model2_r"> <p>[产品名称]<a href="/zhaoshang/2017/10/132007.html" target="_blank" title="¾l¿å¶åº?">¾l¿å¶åº?</a></p> <p>[产品¾cÕdž‹] 叉™¢è‚?</p> <p>[产品规格] ç“?/p> <p>[销售渠道] 全国æ€ÖM»£,</p> <p>[招商区域] </p> <p>[生äñ”厂家] 北京成捷¾l¿æ˜Ÿ¿U‘技发展有限公司</p> <div> <a href="/zhaoshang/2017/10/132007.html" target="_blank"><img src="/vip/Qdialogs/btnImg/btn_info_2.jpg" alt=""></a> <a href="/zhaoshang/2017/10/132007.html#liuyan" target="_blank"><img src="/vip/Qdialogs/btnImg/btn_info_1.jpg" alt=""></a> </div> </div> </div> </div> <div class="model2 "> <div class="model2_wrap clearfix"> <div class="model2_l"> <a class="product" target="_blank" href="/zhaoshang/2017/10/131994.html"><img alt="土壤调理å‰? " title="土壤调理å‰? " src="/vip/Qdialogs/btnImg/grey.gif" class="lazy" data-original="http://pic.lanhaizi.cn/Upload/Pimage/t2017/10/131538324409947112.jpg"></a> </div> <div class="model2_r"> <p>[产品名称]<a href="/zhaoshang/2017/10/131994.html" target="_blank" title="土壤调理å‰? ">土壤调理å‰? </a></p> <p>[产品¾cÕdž‹] 菌肥,</p> <p>[产品规格] è¢?/p> <p>[销售渠道] 全国æ€ÖM»£,</p> <p>[招商区域] </p> <p>[生äñ”厂家] 北京成捷¾l¿æ˜Ÿ¿U‘技发展有限公司</p> <div> <a href="/zhaoshang/2017/10/131994.html" target="_blank"><img src="/vip/Qdialogs/btnImg/btn_info_2.jpg" alt=""></a> <a href="/zhaoshang/2017/10/131994.html#liuyan" target="_blank"><img src="/vip/Qdialogs/btnImg/btn_info_1.jpg" alt=""></a> </div> </div> </div> </div> <div class="model2 "> <div class="model2_wrap clearfix"> <div class="model2_l"> <a class="product" target="_blank" href="/zhaoshang/2017/10/132016.html"><img alt="叶保å§? " title="叶保å§? " src="/vip/Qdialogs/btnImg/grey.gif" class="lazy" data-original="http://pic.lanhaizi.cn/Upload/Pimage/t2017/10/131538336287536767.jpg"></a> </div> <div class="model2_r"> <p>[产品名称]<a href="/zhaoshang/2017/10/132016.html" target="_blank" title="叶保å§? ">叶保å§? </a></p> <p>[产品¾cÕdž‹] 叉™¢è‚?</p> <p>[产品规格] è¢?/p> <p>[销售渠道] 全国æ€ÖM»£,</p> <p>[招商区域] </p> <p>[生äñ”厂家] 北京成捷¾l¿æ˜Ÿ¿U‘技发展有限公司</p> <div> <a href="/zhaoshang/2017/10/132016.html" target="_blank"><img src="/vip/Qdialogs/btnImg/btn_info_2.jpg" alt=""></a> <a href="/zhaoshang/2017/10/132016.html#liuyan" target="_blank"><img src="/vip/Qdialogs/btnImg/btn_info_1.jpg" alt=""></a> </div> </div> </div> </div> <div class="model2 "> <div class="model2_wrap clearfix"> <div class="model2_l"> <a class="product" target="_blank" href="/zhaoshang/2017/10/132009.html"><img alt="有机物料腐熟剂(畜禽¾_ªä¾¿åž‹ï¼‰" title="有机物料腐熟剂(畜禽¾_ªä¾¿åž‹ï¼‰" src="/vip/Qdialogs/btnImg/grey.gif" class="lazy" data-original="http://pic.lanhaizi.cn/Upload/Pimage/t2017/10/131538330129857502.jpg"></a> </div> <div class="model2_r"> <p>[产品名称]<a href="/zhaoshang/2017/10/132009.html" target="_blank" title="有机物料腐熟剂(畜禽¾_ªä¾¿åž‹ï¼‰">有机物料腐熟剂(畜禽¾_ªä¾¿åž‹ï¼‰</a></p> <p>[产品¾cÕdž‹] 菌肥,</p> <p>[产品规格] è¢?/p> <p>[销售渠道] 全国æ€ÖM»£,</p> <p>[招商区域] </p> <p>[生äñ”厂家] 北京成捷¾l¿æ˜Ÿ¿U‘技发展有限公司</p> <div> <a href="/zhaoshang/2017/10/132009.html" target="_blank"><img src="/vip/Qdialogs/btnImg/btn_info_2.jpg" alt=""></a> <a href="/zhaoshang/2017/10/132009.html#liuyan" target="_blank"><img src="/vip/Qdialogs/btnImg/btn_info_1.jpg" alt=""></a> </div> </div> </div> </div> <div class="model2 "> <div class="model2_wrap clearfix"> <div class="model2_l"> <a class="product" target="_blank" href="/zhaoshang/2017/10/132012.html"><img alt="有机物料腐熟剂(¿U¸ç§†åž‹ï¼‰" title="有机物料腐熟剂(¿U¸ç§†åž‹ï¼‰" src="/vip/Qdialogs/btnImg/grey.gif" class="lazy" data-original="http://pic.lanhaizi.cn/Upload/Pimage/t2017/10/131538331684478188.jpg"></a> </div> <div class="model2_r"> <p>[产品名称]<a href="/zhaoshang/2017/10/132012.html" target="_blank" title="有机物料腐熟剂(¿U¸ç§†åž‹ï¼‰">有机物料腐熟剂(¿U¸ç§†åž‹ï¼‰</a></p> <p>[产品¾cÕdž‹] 菌肥,</p> <p>[产品规格] è¢?/p> <p>[销售渠道] 全国æ€ÖM»£,</p> <p>[招商区域] </p> <p>[生äñ”厂家] 北京成捷¾l¿æ˜Ÿ¿U‘技发展有限公司</p> <div> <a href="/zhaoshang/2017/10/132012.html" target="_blank"><img src="/vip/Qdialogs/btnImg/btn_info_2.jpg" alt=""></a> <a href="/zhaoshang/2017/10/132012.html#liuyan" target="_blank"><img src="/vip/Qdialogs/btnImg/btn_info_1.jpg" alt=""></a> </div> </div> </div> </div> <div class="model2 "> <div class="model2_wrap clearfix"> <div class="model2_l"> <a class="product" target="_blank" href="/zhaoshang/2017/10/132003.html"><img alt="壮根å¨? title="壮根å¨? src="/vip/Qdialogs/btnImg/grey.gif" class="lazy" data-original="http://pic.lanhaizi.cn/Upload/Pimage/t2017/10/131538327613249898.png"></a> </div> <div class="model2_r"> <p>[产品名称]<a href="/zhaoshang/2017/10/132003.html" target="_blank" title="壮根å¨?>壮根å¨?/a></p> <p>[产品¾cÕdž‹] 菌肥,</p> <p>[产品规格] ç“?/p> <p>[销售渠道] 全国æ€ÖM»£,</p> <p>[招商区域] </p> <p>[生äñ”厂家] 北京成捷¾l¿æ˜Ÿ¿U‘技发展有限公司</p> <div> <a href="/zhaoshang/2017/10/132003.html" target="_blank"><img src="/vip/Qdialogs/btnImg/btn_info_2.jpg" alt=""></a> <a href="/zhaoshang/2017/10/132003.html#liuyan" target="_blank"><img src="/vip/Qdialogs/btnImg/btn_info_1.jpg" alt=""></a> </div> </div> </div> </div> <div class="model2 "> <div class="model2_wrap clearfix"> <div class="model2_l"> <a class="product" target="_blank" href="/zhaoshang/2018/04/143993.html"><img alt="金地åº?å? title="金地åº?å? src="/vip/Qdialogs/btnImg/grey.gif" class="lazy" data-original="http://pic.lanhaizi.cn/Upload/Pimage/201804/10/201804101740407262.jpg"></a> </div> <div class="model2_r"> <p>[产品名称]<a href="/zhaoshang/2018/04/143993.html" target="_blank" title="金地åº?å?>金地åº?å?/a></p> <p>[产品¾cÕdž‹] 菌肥,</p> <p>[产品规格] æ¡?/p> <p>[销售渠道] 全国æ€ÖM»£,</p> <p>[招商区域] </p> <p>[生äñ”厂家] 北京成捷¾l¿æ˜Ÿ¿U‘技发展有限公司</p> <div> <a href="/zhaoshang/2018/04/143993.html" target="_blank"><img src="/vip/Qdialogs/btnImg/btn_info_2.jpg" alt=""></a> <a href="/zhaoshang/2018/04/143993.html#liuyan" target="_blank"><img src="/vip/Qdialogs/btnImg/btn_info_1.jpg" alt=""></a> </div> </div> </div> </div> <div class="model2 "> <div class="model2_wrap clearfix"> <div class="model2_l"> <a class="product" target="_blank" href="/zhaoshang/2018/04/144000.html"><img alt="金地åº?å? title="金地åº?å? src="/vip/Qdialogs/btnImg/grey.gif" class="lazy" data-original="http://pic.lanhaizi.cn/Upload/Pimage/201804/10/201804101746337704.jpg"></a> </div> <div class="model2_r"> <p>[产品名称]<a href="/zhaoshang/2018/04/144000.html" target="_blank" title="金地åº?å?>金地åº?å?/a></p> <p>[产品¾cÕdž‹] 菌肥,</p> <p>[产品规格] æ¡?/p> <p>[销售渠道] 全国æ€ÖM»£,</p> <p>[招商区域] </p> <p>[生äñ”厂家] 北京成捷¾l¿æ˜Ÿ¿U‘技发展有限公司</p> <div> <a href="/zhaoshang/2018/04/144000.html" target="_blank"><img src="/vip/Qdialogs/btnImg/btn_info_2.jpg" alt=""></a> <a href="/zhaoshang/2018/04/144000.html#liuyan" target="_blank"><img src="/vip/Qdialogs/btnImg/btn_info_1.jpg" alt=""></a> </div> </div> </div> </div> <div class="model2 "> <div class="model2_wrap clearfix"> <div class="model2_l"> <a class="product" target="_blank" href="/zhaoshang/2018/04/143994.html"><img alt="金地康一å? title="金地康一å? src="/vip/Qdialogs/btnImg/grey.gif" class="lazy" data-original="http://pic.lanhaizi.cn/Upload/Pimage/201804/10/201804101745191867.jpg"></a> </div> <div class="model2_r"> <p>[产品名称]<a href="/zhaoshang/2018/04/143994.html" target="_blank" title="金地康一å?>金地康一å?/a></p> <p>[产品¾cÕdž‹] 菌肥,</p> <p>[产品规格] æ¡?/p> <p>[销售渠道] 全国æ€ÖM»£,</p> <p>[招商区域] </p> <p>[生äñ”厂家] 北京成捷¾l¿æ˜Ÿ¿U‘技发展有限公司</p> <div> <a href="/zhaoshang/2018/04/143994.html" target="_blank"><img src="/vip/Qdialogs/btnImg/btn_info_2.jpg" alt=""></a> <a href="/zhaoshang/2018/04/143994.html#liuyan" target="_blank"><img src="/vip/Qdialogs/btnImg/btn_info_1.jpg" alt=""></a> </div> </div> </div> </div> <div class="model2 "> <div class="model2_wrap clearfix"> <div class="model2_l"> <a class="product" target="_blank" href="/zhaoshang/2018/04/143992.html"><img alt="向日葵专用抗重茬菌剂" title="向日葵专用抗重茬菌剂" src="/vip/Qdialogs/btnImg/grey.gif" class="lazy" data-original="http://pic.lanhaizi.cn/Upload/Pimage/201809/29/201809291835037973.png"></a> </div> <div class="model2_r"> <p>[产品名称]<a href="/zhaoshang/2018/04/143992.html" target="_blank" title="向日葵专用抗重茬菌剂">向日葵专用抗重茬菌剂</a></p> <p>[产品¾cÕdž‹] 菌肥,</p> <p>[产品规格] è¢?/p> <p>[销售渠道] 全国æ€ÖM»£,</p> <p>[招商区域] </p> <p>[生äñ”厂家] 北京成捷¾l¿æ˜Ÿ¿U‘技发展有限公司</p> <div> <a href="/zhaoshang/2018/04/143992.html" target="_blank"><img src="/vip/Qdialogs/btnImg/btn_info_2.jpg" alt=""></a> <a href="/zhaoshang/2018/04/143992.html#liuyan" target="_blank"><img src="/vip/Qdialogs/btnImg/btn_info_1.jpg" alt=""></a> </div> </div> </div> </div> <div class="model2 "> <div class="model2_wrap clearfix"> <div class="model2_l"> <a class="product" target="_blank" href="/zhaoshang/2018/09/161832.html"><img alt="å–äh–½å®è´" title="å–äh–½å®è´" src="/vip/Qdialogs/btnImg/grey.gif" class="lazy" data-original="http://pic.lanhaizi.cn/Upload/Pimage/201809/29/201809291832163934.jpg"></a> </div> <div class="model2_r"> <p>[产品名称]<a href="/zhaoshang/2018/09/161832.html" target="_blank" title="å–äh–½å®è´">å–äh–½å®è´</a></p> <p>[产品¾cÕdž‹] 叉™¢è‚?</p> <p>[产品规格] è¢?/p> <p>[销售渠道] 全国æ€ÖM»£,</p> <p>[招商区域] 全国 全国</p> <p>[生äñ”厂家] 北京成捷¾l¿æ˜Ÿ¿U‘技发展有限公司</p> <div> <a href="/zhaoshang/2018/09/161832.html" target="_blank"><img src="/vip/Qdialogs/btnImg/btn_info_2.jpg" alt=""></a> <a href="/zhaoshang/2018/09/161832.html#liuyan" target="_blank"><img src="/vip/Qdialogs/btnImg/btn_info_1.jpg" alt=""></a> </div> </div> </div> </div> <div class="model2 "> <div class="model2_wrap clearfix"> <div class="model2_l"> <a class="product" target="_blank" href="/zhaoshang/2018/09/161833.html"><img alt="土壤处理åQˆé—·‹‚šï¼‰ä¸“用菌剂" title="土壤处理åQˆé—·‹‚šï¼‰ä¸“用菌剂" src="/vip/Qdialogs/btnImg/grey.gif" class="lazy" data-original="http://pic.lanhaizi.cn/Upload/Pimage/201809/29/201809291834047200.png"></a> </div> <div class="model2_r"> <p>[产品名称]<a href="/zhaoshang/2018/09/161833.html" target="_blank" title="土壤处理åQˆé—·‹‚šï¼‰ä¸“用菌剂">土壤处理åQˆé—·‹‚šï¼‰ä¸“用菌剂</a></p> <p>[产品¾cÕdž‹] 菌肥,</p> <p>[产品规格] è¢?/p> <p>[销售渠道] 全国æ€ÖM»£,</p> <p>[招商区域] 全国 全国</p> <p>[生äñ”厂家] 北京成捷¾l¿æ˜Ÿ¿U‘技发展有限公司</p> <div> <a href="/zhaoshang/2018/09/161833.html" target="_blank"><img src="/vip/Qdialogs/btnImg/btn_info_2.jpg" alt=""></a> <a href="/zhaoshang/2018/09/161833.html#liuyan" target="_blank"><img src="/vip/Qdialogs/btnImg/btn_info_1.jpg" alt=""></a> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <style> .liuyan{ width:1210px; margin:0px auto;} .liuyan .zitiyanse{ color:#d4d4d4;} .liuyan .h1{ width:1210px; height:48px; background-color:#f5f5f5; border:1px solid #cdcdcd; border-bottom:1px solid #029339; margin:0px;} .liuyan .h1 p{ font-family:"Microsoft Yahei"; font-weight:normal; font-size:18px; color:#FFF; background-color:#029339; padding-top:10px; text-align:center; margin:-1px; width:150px; height:39px;} .liuyan .neirong{ width:1210px; height:565px; border:1px solid #cdcdcd; border-top:0px; padding:0px; margin:0px;background-color:#fff;} .liuyan .neirong .ul{ width:785px; float:left; margin:0 0 0 15px; float:left;} .liuyan .neirong .ul .li{ color:#6e6e6e; margin:15px 0 0 0; float:left; width:800px;list-style:none;font-size: 18px;} .liuyan .neirong .ul .p1{ color:#6e6e6e; float:left;width: 120px;text-align: right; margin-top:5px;font-size: 18px;} .liuyan .neirong .ul .se{ width:110px; height:25px; color:#6e6e6e;} .liuyan .neirong .ul .in{ width:300px; height:25px; color:#6e6e6e;} .liuyan .neirong .ul .tarea{ width:300px; height:100px; color:#6e6e6e; } .liuyan .neirong .dl{ width:860px; height:80px; float:left; background-color:#fff4ea; margin:10px 0 0 10px; border:1px solid #F90; } .liuyan .neirong .dl .dd{ width:145px; color:#018afe; font-size:14px; font-weight:bold; margin:8px 0 0 10px; float:left;} .liuyan .neirong .dl .dd1{ width:660px; color:#018afe; margin:16px 0 0 10px; line-height:22px; float:left;} .liuyan .neirong .dl .dd1 span{ color:#fe6700; font-size:14px; font-weight:bold;} .liuyan .neirong .dl .dd2{ color:#4c4c4a; margin:4px 0 0 10px;}</style> <script src="http://www.iggpkz.live/js/jquery.form.js"></script> <script src="http://www.iggpkz.live/js/jquery.validate.js"></script> <script type="text/javascript"> jQuery.validator.addMethod("regex", function (value, element, params) { var exp = new RegExp(params); if (value == "") { return true; } return exp.test(value); }, "格式错误"); jQuery.validator.addMethod("valCode", function (value) { return ValCode(value); }, "验证码错误!"); jQuery.validator.addMethod("phoneManager", function (value) { if ($("input[name='zuoji']").eq(0).val() == "" && $("input[name='txtphone']").eq(0).val() == "") { return false; } return true; }, "电话或手机必填一™å¹ï¼"); $().ready(function () { $("#addDl").validate({ rules: { lxr: { required: true }, zuoji: { phoneManager: true, regex: "^(\\(\\d{3,4}\\)|\\d{3,4}-)?\\d{7,8}$" }, txtphone: { phoneManager: true, regex: "^(1[3|4|5|8][0-9])[0-9]{4,8}$" }, dlcity: { required: true }, neirong: { required: true }, valCode: { required: true, valCode: true } }, messages: { lxr: { required: "【用户名】不能äؓ½Iºï¼" }, zuoji: { phoneManager: "【联¾pȝ”µè¯ã€‘或【手机】必填一™å¹ï¼", regex: "该【电话号码】不存在åQŒè¯·¼‹®è®¤æ˜¯å¦ä¹¦å†™æ­£ç¡®åQ? }, txtphone: { phoneManager: "【联¾pȝ”µè¯ã€‘或【手机】必填一™å¹ï¼", regex: "该【手机号】不存在åQŒè¯·¼‹®è®¤æ˜¯å¦ä¹¦å†™æ­£ç¡®åQ? }, dlcity: { required: "【代理城市】不能äؓ½Iºï¼" }, neirong: { required: "【留­a€å†…容】不能äؓ½Iºï¼" }, valCode: { required: "【验证码】不能äؓ½Iºï¼", valCode: "【验证码】不正确åQ? } }, submitHandler: function (form) { var num = $('#addDl').ajaxSubmit({ type: "post", url: "/Handle/addMsgCom.ashx", success: function (data) { if (data=="留言成功") { alert("留言成功åQŒé©¬ä¸Šä¼šæœ‰å®¢æœä¸Žæ‚¨è”¾p»ï¼Œè¯·ä¿æŒç”µè¯ç•…通!"); $('#addDl').resetForm(); } else { alert("¾|‘络­‘…æ—¶åQŒè¯·æ‚¨ç¨åŽç•™­a€åQ?); } } }); return false; } }); }); </script> <div class="liuyan" id="liuyan"> <div class="neirong"> <h1 class="h1"> <p>代理留言</p> </h1> <form id="addDl" method="post" class="table02" action="/handle/addMsgCom.ashx"> <input type="hidden" name="idCom" value="24309"/> <input type="hidden" name="ComName" value="北京成捷¾l¿æ˜Ÿ¿U‘技发展有限公司"/> <input type="hidden" name="ComType" value="化肥¾cÀL‹›å•†å…¬å?"/> <ul class="ul"> <li class="li"> <p class="p1"> <span style="color:#F30">*</span> 代理区域åQ? </p> <select class="se" name="dlprovince" id="dlprovince"> </select> <select class="se" name="dlcity" id="dlcity" > <option value="å¸?åŒ?>å¸?åŒ?/option> </select> <input class="in" name="dlxian" type="text" value="" placeholder="误‚¾“入市、县¾U§åœ°åŒ?/> </li> <li class="li clearfix" style="display: none"> <p class="p1"> <span style="color:#F30">*</span> 代理渠道åQ? </p> <input type="checkbox" name="qudao" value="会议营销" />会议营销 <input type="checkbox" name="qudao" value="˜qžé”è¯åº—" />˜qžé”è¯åº— <input type="checkbox" name="qudao" value="商场/­‘…市" />商场/­‘…市 <input type="checkbox" name="qudao" value="òq¿å‘Šç‚’作" />òq¿å‘Šç‚’作 <input type="checkbox" name="qudao" value="保健品店/化妆品店" />保健品店/化妆品店 <input type="checkbox" name="qudao" value="½C‘ÖŒºåº·å¤ä¸­å¿ƒ" />½C‘ÖŒºåº·å¤ä¸­å¿ƒ <input type="checkbox" name="qudao" value="¾lˆç«¯é”€å”? />¾lˆç«¯é”€å”? <input type="checkbox" name="qudao" value="批发" checked="checked" />批发 </li> <li class="li"> <p class="p1">代理留言åQ?/p> <textarea name="neirong" class="tarea" rows="4" ></textarea> </li> <li class="li"> <p class="p1"> <span style="color:#F30">*</span> è?¾p?人: </p> <input name="lxr" class="in" type="text" value=""/> </li> <li class="li"> <p class="p1">联系电话åQ?/p> <input name="zuoji" class="in" type="text" value="" placeholder="如:010-57293313"/> </li> <li class="li"> <p class="p1">联系手机åQ?/p> <input name="txtphone" class="in" type="text" value="" placeholder="如:15300074792"/> </li> <li class="li"> <p class="p1">QQåQ?/p> <input name="txtQQ" class="in" type="text" value=""/> </li> <li class="li"> <p class="p1">EmailåQ?/p> <input name="txtEmail" class="in" type="text" value=""/> </li> <li class="li"> <p class="p1">单位åQ?/p> <input name="address" class="in" type="text" value=""/> </li> <li class="li"> <input type="radio" name="protect" />只需要此产品åQŒå…¶ä»–勿扎ͼ <input type="radio" name="protect" checked="checked" />望同¾cÕdŽ‚家联¾p»ï¼Œå¯ÒŽ¯”选择åQ? <input type="submit" value="提交代理信息" /> </li> </ul> </form> </div> </div> <script> //定义 城市 数据数组 cityArray = new Array(); cityArray[0] = new Array("北京å¸?, "东城|西城|崇文|宣武|朝阳|丰台|çŸÏx™¯å±±|‹¹äh·€|门头沟|房山|通州|™åÞZ¹‰|昌åã^|大兴|òqŒ™°·|怀柔|密云|延庆"); cityArray[1] = new Array("上æ“vå¸?, "黄æà|卢湾|徐汇|长宁|静安|普陀|闸北|虹口|杨æà|闵行|宝山|嘉定|‹¹¦ä¸œ|金山|松江|青æà|南汇|奉贤|崇明"); cityArray[2] = new Array("天æÓ|å¸?, "和åã^|东丽|河东|襉K’|沌™¥¿|‹z¥å—|南开|北辰|沛_Œ—|武清|¾U¢æŒ¢|塘沽|汉沽|大港|宁河|静æ“v|宝坻|蓟县"); cityArray[3] = new Array("重庆å¸?, "万州|涪陵|渝中|大渡口|江北|沙坪坝|九龙坡|南岸|北碚|万盛|双挢|渝北|巴南|黔江|长寿|¾E¦æ±Ÿ|潼南|铜梁 |大èƒö|荣昌|壁山|梁åã^|城口|丰都|垫江|武隆|忠县|开县|云阳|奉节|å·«å±±|巫溪|çŸÏxŸ±|¿U€å±±|酉阳|å½­æ°´|江æÓ||合川|永川|南川"); cityArray[4] = new Array("沛_Œ—çœ?, "矛_®¶åº„|邯郸|邢台|保定|张家口|承å¯d|廊坊|唐山|¿U¦çš‡å²›|沧州|è¡¡æ°´"); cityArray[5] = new Array("å±Þp¥¿çœ?, "太原|大同|é˜Ïx³‰|长治|晋城|朔州|吕梁|å¿Õd·ž|晋中|临汾|˜qåŸŽ"); cityArray[6] = new Array("内蒙å?, "呼和‹¹©ç‰¹|包头|乌æ“v|赤峰|å‘égëu贝尔盟|阿拉善盟|哲里木盟|兴安盟|乌兰察布盟|锡林郭勒盟|å·´åžR淖尔盟|伊克昭盟|鄂尔多斯"); cityArray[7] = new Array("辽宁çœ?, "沈阳|大连|鞍山|抚顺|本溪|丹东|锦州|营口|阜新|辽阳|盘锦|铁岭|朝阳|葫芦å²?); cityArray[8] = new Array("吉林çœ?, "长春|吉林|四åã^|辽源|通化|白山|村֎Ÿ|白城|延边"); cityArray[9] = new Array("黑龙æ±?, "哈尔滨|齐齐哈尔|牡丹江|ä½Ïxœ¨æ–¯|大庆|¾l¥åŒ–|鹤岗|鸡西|黑河|双鸭山|伊春|七台河|大兴安岭"); cityArray[10] = new Array("江苏çœ?, "南京|镇江|苏州|南通|扬州|盐城|徐州|˜qžäº‘港|常州|无锡|宿迁|泰州|淮安"); cityArray[11] = new Array("‹¹™æ±Ÿçœ?, "杭州|宁æ‡L|温州|嘉兴|湖州|¾lå…´|金华|衢州|舟山|台州|丽水"); cityArray[12] = new Array("安徽çœ?, "合肥|芜湖|蚌埠|马鞍山|淮北|铜陵|安庆|黄山|滁州|宿州|池州|淮南|巢湖|阜阳|六安|宣城|些_·ž"); cityArray[13] = new Array("¼›å¾çœ?, "¼›å·ž|厦门|莆田|三明|泉州|漛_·ž|南åã^|龙岩|宁å¯d"); cityArray[14] = new Array("江西çœ?, "南昌市|景å¯d镇|九江|é¹°æ½­|萍乡|新馀|赣州|吉安|宜春|抚州|上饶"); cityArray[15] = new Array("å±×ƒ¸œçœ?, "‹¹Žå—|青岛|淄博|枣庄|东营|烟台|潍坊|‹¹Žå®|泰安|威æ“v|日照|èŽÞpŠœ|临沂|德州|聊城|滨州|菏泽"); cityArray[16] = new Array("沛_—çœ?, "郑州|开ž®|‹z›é˜³|òq³é¡¶å±±|安阳|鹤壁|æ–îC¹¡|焦作|‹È®é˜³|许昌|漯河|三门峡|南阳|商丘|信阳|周口|驻马店|‹¹Žæº"); cityArray[17] = new Array("湖北çœ?, "武汉|宜昌|荆州|襄樊|黄石|荆门|黄冈|十堰|恩施|潜江|天门|仙桃|随州|咸宁|孝感|鄂州"); cityArray[18] = new Array("湖南çœ?, "长沙|常å¯d|株洲|湘潭|衡阳|岳阳|邵阳|益阳|娄底|怀化|郴州|永州|湘西|张家ç•?); cityArray[19] = new Array("òq¿ä¸œçœ?, "òq¿å·ž|深圳|珠æ“v|汕头|东莞|中山|佛山|韶关|江门|湛江|茂名|肇庆|惠州|梅州|汕尾|æ²Ïxº|é˜Ïx±Ÿ|清远|潮州|揭阳|云æÕQ"); cityArray[20] = new Array("òq¿è¥¿çœ?, "南宁|柛_·ž|桂林|梧州|北æ“v|防城港|钦州|贉|¸¯|玉林|南宁地区|柛_·žåœ°åŒº|贺州|百色|æ²Ïx± "); cityArray[21] = new Array("‹¹·å—çœ?, "‹¹·å£|三亚"); cityArray[22] = new Array("四川çœ?, "成都|¾lµé˜³|德阳|自èµA|攀枝花|òq¿å…ƒ|内江|乐山|南充|宜宾|òq¿å®‰|辑ַž|雅安|眉山|甘孜|凉山|泸州"); cityArray[23] = new Array("贵州çœ?, "贵阳|六盘水|遵义|安顺|铜仁|黔西南|毕节|黔东南|黔南"); cityArray[24] = new Array("云南çœ?, "昆明|大理|曲靖|玉溪|昭通|楚雄|¾U¢æ²³|文山|思茅|西双版纳|保山|德宏|丽江|怒江|˜qªåº†|临æÀ"); cityArray[25] = new Array("西藏åŒ?, "拉萨|日喀则|山南|林芝|昌都|阉K‡Œ|那曲"); cityArray[26] = new Array("陕西çœ?, "西安|宝鸡|咔R˜³|铜川|渭南|延安|榆林|汉中|安康|商洛"); cityArray[27] = new Array("甘肃çœ?, "兰州|嘉峪关|金昌|白银|天水|酒泉|张掖|武威|定西|陇南|òq›_‡‰|庆阳|临夏|甘南"); cityArray[28] = new Array("宁夏çœ?, "银川|矛_˜´å±±|吴忠|固原"); cityArray[29] = new Array("青æ“vçœ?, "西宁|‹¹·ä¸œ|‹¹·å—|‹¹·åŒ—|黄南|玉树|果洛|‹¹¯‚¥¿"); cityArray[30] = new Array("新疆åŒ?, "乌鲁木齐|çŸÏx²³å­|克拉玛依|伊犁|巴音郭勒|昌吉|克孜勒苏柯尔克孜|博尔塔拉|吐鲁番|哈密|喀什|和田|阿克è‹?); cityArray[31] = new Array("香港åŒ?, "香港特别行政åŒ?); cityArray[32] = new Array("澳门åŒ?, "澳门特别行政åŒ?); cityArray[33] = new Array("台湾çœ?, "台北|高雄|åîC¸­|台南|屏东|南投|云林|新竹|彰化|苗栗|嘉义|èŠÞpŽ²|桃园|宜兰|基隆|åîC¸œ|金门|马祖|澎湖"); cityArray[33] = new Array("全国", "全国"); cityArray[34] = new Array("其它", "北美‹z²|南美‹z²|亚洲|非洲|‹Æ§æ´²|大洋‹z?); for (var i = 0; i < cityArray.length; i++) { $("#dlprovince").append("<option value='" + cityArray[i][0] + "'>" + cityArray[i][0] + "</option>"); } $(".table02").on("change", "#dlprovince", function () { getCity($(this).val()); }); function getCity(currProvince) { //当前 所选择 çš?çœ? var i, j, k; //清空 城市 下拉选单 document.getElementById("dlcity").length = 0; for (i = 0; i < cityArray.length; i++) { //得到 当前çœ?åœ?城市数组中的位置 if (cityArray[i][0] == currProvince) { //得到 当前çœ?所辖制çš?地市 var tmpcityArray = cityArray[i][1].split("|"); for (j = 0; j < tmpcityArray.length; j++) { //填充 城市 下拉选单 document.getElementById("dlcity").options[document.getElementById("dlcity").length] = new Option(tmpcityArray[j], tmpcityArray[j]); } } } } function setCity(currProvince, currCity) { //当前 所选择 çš?çœ? var i, j, k; //清空 城市 下拉选单 document.getElementById("dlcity").length = 0; for (i = 0; i < cityArray.length; i++) { //得到 当前çœ?åœ?城市数组中的位置 if (cityArray[i][0] == currProvince) { //得到 当前çœ?所辖制çš?地市 var tmpcityArray = cityArray[i][1].split("|"); for (j = 0; j < tmpcityArray.length; j++) { //填充 城市 下拉选单 document.getElementById("dlcity").options[document.getElementById("dlcity").length] = new Option(tmpcityArray[j], tmpcityArray[j]); if (tmpcityArray[j], tmpcityArray[j] == currCity) { document.getElementById("dlcity").options[document.getElementById("dlcity").length].selected = true; } } } } } </script> <style> .connection{ width:1210px; height:380px; background:#eeeeee; margin:0 auto} .connection .left{ width:50%; height:350px; margin:20px 0px 35px 40px; float:left} .connection .left .lr1{ width:100%; height:60px;} .connection .left .logo{ max-height:60px; max-width:155px;float:left} .connection .left .comname{ font-size:25px; font-weight:bold; color:#008aff; text-align:left; float:left; top:15%; margin:25px 0 0 10px; font-family:"å¾®èÊY雅黑";} .connection .left .buttom{ height:255px; width:100%; border-right:1px dashed #666;} .connection .left .buttom .com{ height:38px; width:100%; margin-top:8px;} .connection .left .buttom .com .img{ width:38px; height:38px; float:left;} .connection .left .buttom .com .p{text-align:left; margin:10px 0px 0px 15px; float:left;font-size:18px; color:#000; font-family:"å¾®èÊY雅黑";} .connection .right{ width:38%; margin:65px 0px 35px 100px; float:right;} .connection .right .weixin{ width: 175px; height: 175px; background-color: #FFF;padding: 20px; text-align: center; margin: 0 auto;} .connection .right .zs{ width:auto; height:25px; margin:5px; font-size:16px; font-weight:bold; color:#008aff; text-align:center; margin-top:10px; font-family:"å¾®èÊY雅黑"; overflow:hidden;} .connection .right .sm{ width:auto; height:25px; margin:5px; font-size:16px; font-weight:bold; color:#008aff; text-align:center; margin-top:8px; font-family:"å¾®èÊY雅黑";} </style> <div class="connection"> <div class="left"> <div class="lr1"> <span class="logo"> <img src="http://pic.lanhaizi.cn/Upload/Logo/t2017/11/131550422414570019.png" max-width="155" height="60" alt="北京成捷¾l¿æ˜Ÿ¿U‘技发展有限公司 付经ç?> </span> <a href="/Com/24309.html"><div class="comname"> 北京成捷¾l¿æ˜Ÿ¿U‘技发展有限公司 </div> </a> </div> <div class="buttom"> <div class="com"> <span class="img"> <img src="/vip/common/images/1.png" width="38" height="39"> </span> <div class="p"> 招商热线åQ?3718822760 </div> </div> <div class="com"> <span class="img"> <img src="/vip/common/images/2.png" width="38" height="39"> </span> <div class="p"> æ‰?nbsp;  机:010-56254692 </div> </div> <div class="com"> <span class="img"> <img src="/vip/common/images/3.png" width="38" height="39"> </span> <div class="p"> 联系人:付经ç? </div> </div> <div class="com"> <span class="img"> <img src="/vip/common/images/4.png" width="38" height="39"> </span> <div class="p"> 微信åøP¼š13718822760 </div> </div> <div class="com"> <span class="img"> <img src="/vip/common/images/5.png" width="38" height="39"> </span> <div class="p"> <a href="http://wpa.qq.com/msgrd?v=1&uin=&site=&menu=yes" target="_blank"> <img src="/vip/Qdialogs/btnImg/pa.gif" alt="点击˜q™é‡Œ¾l™æˆ‘发消æ? style="vertical-align:middle" /> </a> </div> </div> <div class="com"> <span class="img"> <img src="/vip/common/images/6.png" width="38" height="39"> </span> <div class="p"> 企业¾|‘址åQ?a href="http://www.iggpkz.live/vip/chengjie" target="_blank">http://www.iggpkz.live/vip/chengjie</a> </div> </div> </div> </div> <div class="right"> <div class="weixin"> <img src="http://pic.lanhaizi.cn/Upload/WeiXin/t2017/11/131550421975042897.jpg" width="175" height="174" alt=""/> </div> <div class="zs"> 招商咨询åQ?10-56254692 付经ç? </div> <div class="sm">扫描二维ç ?æ·ÕdŠ å¾®ä¿¡å¥½å‹æ²Ÿé€šèµ„è®?/div> </div> </div> <!--<table class="QpageBottom" align="center"> <tr> <td style="width:100px;text-align:right;"><a href="/" target="_blank" title="蓝孩子农资网"><img src="/vip/Qdialogs/UI/xs-logo.png" alt="蓝孩子农资网" /></a> </td> <td><p><b><a href="/" target="_blank" title="蓝孩子农资网">蓝孩子农资招商网</a>:提供全国最æ–?<a href="/zhaoshang/" target="_blank">农资招商</a>信息å’?<a href="/daili/" target="_blank">农资代理</a>信息</b></p> <p><a href="/" target="_blank">农资首页</a> | <a href="/zhaoshang/" target="_blank">农资招商¾|?/a> | <a href="/daili/" target="_blank">农资代理商名å?/a> | <a href="/about/?c=aboutWeb" target="_blank">关于蓝孩å­?/a> | <a href="/about/?c=duty" target="_blank">免责声明</a> | <a href="/about/map.aspx" target="_blank">¾|‘站地图</a> | <a href="/about/forAd.aspx" target="_blank">òq¿å‘Šç”Œ™¯·</a> | <a href="/about/Link.aspx" target="_blank">友情链接</a></p> </td> </tr> </table> --> <style type="text/css"> /*™åµå°¾*/ .guide{ width:100%; background:#458ff8} .guide .jpg{ width:1210px; margin:0 auto;} .feet{ width:100%; height:213px; background:#ffffff} .feet .about{ width:1210px; height::173px; margin:0 auto} .feet .about .ft1{ width:1120px; height:75px; margin:0px 55px 0px 55px;} .feet .about .ft1 .png{ width:260px; height:75px; float:left} .feet .about .row{ width:840px; float:left; font-size:12px; color:#999; margin:30px 0px 0px 10px} .feet .about .row a{ color:#999} .feet .about .p{ width:850px; float:left; font-size:12px; color:#999; margin:5px 0px 0px 10px} .feet .about .ft2{ width:1120px; height:50px;} .feet .about .ft2 .ft2_d{ width:600px; height:50px; margin:0 auto; margin-top:20px} .feet .about .ft2 .ft2_d img{ margin-left:20px} /*固定联系方式*/ #footer { width: 100%;height:45px; margin: 0px auto; text-align: center; background: #3f3737;position: fixed; bottom: 0px;ilter:alpha(Opacity=80);-moz-opacity:0.5;opacity: 0.9; } .footer_box{width: 980px; margin: 0px auto; background: #3f3737;filter:alpha(Opacity=80);-moz-opacity:0.5;opacity: 0.9;} .footer_box_info{width: 980px; height: 25px; color: #FFF;font-size: 20px;font-weight: bold; text-align: center;padding-top: 7px} .footer_box_info img{vertical-align: top} </style> <div class="guide"> <div class="jpg"><img src="/vip/common/images/guide.jpg"></div> </div> <div class="feet"> <div class="about"> <div class="ft1"><span class="png"><a href="http://www.iggpkz.live" title="蓝孩子农资招商网"><img src="/vip/common/images/logo.png" width="260" height="75" alt="蓝孩子农资招商网"></a></span> <div class="row"> <a href="http://www.iggpkz.live">首页</a> - <a href="http://www.iggpkz.live/zhaoshang/">农资招商信息</a> - <a href="http://www.iggpkz.live/daili/">农资代理å•?/a> - <a href="http://www.iggpkz.live/about/?c=aboutWeb">关于蓝孩å­?/a> - <a href="http://www.iggpkz.live/about/?c=duty">免责声明</a> - <a href="http://www.iggpkz.live/about/map.aspx">¾|‘站地图</a> - <a href="http://www.iggpkz.live/about/forAd.aspx">òq¿å‘Šç”Œ™¯·</a> - <a href="http://www.iggpkz.live/about/Link.aspx" target="_self">友情链接</a> - <a href="#top" target="_self">˜q”回™å‰™ƒ¨</a> </div> <p class="p"> Copyright 2018 lanhaizi.cn Inc. All Rights Reserved. 中国蓝网 版权所有北京工信部备案åQšäº¬ICPå¤?7009111å?北京公安部备案:京公¾|‘安å¤?10405010580 </p> </div> <div class="ft2"> <div class="ft2_d"> <img src="/vip/common/images/g1.jpg"> <img src="/vip/common/images/g2.jpg"> <img src="/vip/common/images/g3.jpg"> <img src="/vip/common/images/g4.jpg"> </div> </div> </div> </div> <script> window._bd_share_config = { "common": { "bdSnsKey": {}, "bdText": "", "bdMini": "1", "bdMiniList": false, "bdPic": "", "bdStyle": "0", "bdSize": "16" }, "slide": { "type": "slide", "bdImg": "0", "bdPos": "right", "bdTop": "166.5" }, "selectShare": { "bdContainerClass": null, "bdSelectMiniList": ["qzone", "tsina", "tqq", "renren", "weixin"] } }; with (document) 0[(getElementsByTagName('head')[0] || body).appendChild(createElement('script')).src = 'http://bdimg.share.baidu.com/static/api/js/share.js?v=89860593.js?cdnversion=' + ~(-new Date() / 36e5)]; </script> <div id="footer"> <div class="footer_box"> <div class="footer_box_info"> 招商联系人:付经ç? 电话åQ?10-56254692 13718822760 QQåQ?a href="http://wpa.qq.com/msgrd?v=1&uin=&site=&menu=yes" target="_blank"><img src="/vip/Qdialogs/btnImg/pa.gif" alt="点击˜q™é‡Œ¾l™æˆ‘发消æ? /></a> </div> </div> </div> <script src="/vip/Qdialogs/jQuery/jquery.lazyload.js" type="text/javascript"></script> <script> $("img.lazy").lazyload({ threshold: 200, effect: "fadeIn" });</script> <script type="text/javascript"> var _speed = 18; var _slide = $("#slide"); var _slideli1 = $("#slideli1"); var _slideli2 = $("#slideli2"); _slideli2.html(_slideli1.html()); function Marquee() { if (_slide.scrollLeft() >= _slideli1.width()) _slide.scrollLeft(0); else { _slide.scrollLeft(_slide.scrollLeft() + 1); } } $(function () { //两秒后调ç”? var sliding = setInterval(Marquee, _speed); _slide.hover(function () { //鼠标¿UÕdŠ¨DIV上停æ­? clearInterval(sliding); }, function () { //¼›Õd¼€¾l§ç®‹è°ƒç”¨ sliding = setInterval(Marquee, _speed); }); }); var _speed2 = 10; var _slide2 = $("#slide2"); var _slideli12 = $("#slideli12"); var _slideli22 = $("#slideli22"); _slideli22.html(_slideli12.html()); function Marquee2() { if (_slide2.scrollLeft() >= _slideli12.width()) _slide2.scrollLeft(0); else { _slide2.scrollLeft(_slide2.scrollLeft() + 1); } } $(function () { //两秒后调ç”? var sliding2 = setInterval(Marquee2, _speed2); _slide2.hover(function () { //鼠标¿UÕdŠ¨DIV上停æ­? clearInterval(sliding2); }, function () { //¼›Õd¼€¾l§ç®‹è°ƒç”¨ sliding2 = setInterval(Marquee2, _speed2); }); }); </script> <script> if(typeof(showewm) == "undefined"){ outErWeiMa("北京成捷¾l¿æ˜Ÿ¿U‘技发展有限公司", "","True","http://pic.lanhaizi.cn/Upload/WeiXin/t2017/11/131550421975042897.jpg","13718822760"," 付经ç?) } </script> <a href="http://www.iggpkz.live/"><span class="STYLE1">²ÊƱƽ̨ע²á´úÀí</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>